Kuvia ja tarinoita Hassin talosta ja kylästä

Yleiskartalta Hasseby, Virkajärfi ja Kirfvoila (" Kimola e li Kaakko) löytyvät ensi kerran kai 1747. Vuotee n 1752 asti nykyis illä Arvaja n ja Hassinkylillä o li vai n yksi verosavu, koska ti lojen halkominen oli kie ll etty vuoteen 1747 asti. Yleensä va nhi n poika peri talon, veli tai sisa r torpa n, jo.sta usein vasta lsojaossa tuli itsenäinen tila, esime rkkinä Hintta . Hassin perintötorpista Lammi nmäki e li :Hakul i itsenäistyi 1762. Torkke li 17,66. Norola 1774 ja Latone n Hakul ista 1844. Tåmän jälkee n myös suvun ulkopuolisten torppien määrä a lko i kasvaa. Hassinkylän torpi.ta on kuva n 10 vuoden 1938 karttaa n merkitty Syrjälä. Mäkelä, Niirttula, Kul ma la. Myyrä jä rvi, Kurkela. Hakala. Paju la, Harjula ia Syyihalmi. Merkitsemättä ovat Haa rala. Järveistö. Kai jakka,. Ka ita la. Kilpelä. Pes;;i,lä. Rapane n ja Silla npä;;i,. Joina k.in vuosina Hassin mailla o li vain muutama torppa mutta kaiken kaikkiaa n lasken niitä olleen 22. Viia lan kylän Sa lmijiirven sotilasvirkatalossa oli 7 torppaa v.1918 : Hertte li , Mi ekkala hti . Mustajärvi, Mäenpää . Mäkelä, Salmela ja Ronko. Outoa o n, ettei kuva n 10 karttaan o le merkitty nimeä Hinta n talolle , va ikka se on hyvin vanha Viiala n kylän kantatalon perintötorppa, joka itsenä istyi vasta lsojaossa. Asuinpaikkana Hintta o n e hkä va nhempi kuin nykyi nen rHa.ssi, koska ra uhoit ettu Hintan honka ei o li s i voi nut säilyä a laoksaisessa muodossaa n ilman, ympärill ään o llutta aukeata Hintta*ahoa, jota lienee viljelty jollakin tavalla yli 400 vuotta,. Hass in ja Hintan isännätk in ovat saman Sääksmäelt:ä t ullee n Pekka Vernikanpoika Tyrisevä n jälkelä is iä kuten myös Puukkoisten Halja lan, Huja lan ja Kaakon vi ime vuos isatojen isä,nnät. 17

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=