Kuvia ja tarinoita Hassin talosta ja kylästä

2 SISÄLLYS 3 LUl<IJAtle Lukijalle Ritvaltll 4 HASSI-N IMESTÄ 6 ARVAJAN, HASSIN JA PUUKKOISTEN KYLI EN VARHAISHISTORIAA Mllt.'J suunria lta Jämsä on asutettu? Kartta Suomen,vakinaisesta asutuksesta vuonn,a 1150 Turkiskauppias Pekka Vemikanpoika Hassi Vuonna 1539 Kustaa Vaasan maa kirjassa Maanomistuk,en historia lyhyesti muinaisuudesta erii kauden loppuun 1550, ja lsoja,koon 1757 Oletuksia Arvaj a-Hassinkylän perustamisajasta ja pe~ustajista Hassinkylän varhaishistoria n selvittämiseksi on kysyttävä: Millainen oli Sä,kkijärven päiv-äkunta? Mitä vuonna 1782 tehty kartta kertoo? Edellä sanotusta voi tehdä seuraavat päätelmät Hassinkylän rajat vuodesta 1539 vuoteen 1752 saakka 18 SUVUN JUUR ILLA SÄÄKSMÄELLÄ JA SASTAMALASSA 21 KOKEMÄENJOEN ALUEEN ASUTUS n'RVÄÄN EKON KYLÄN KOHDALTA 1834 KOKEMÄENJOAEN LAAKSON VANHAT KAUPPAPAIKAT HASSALA JA TEUÄ 22 RAUTAKAUDELTA KESKIAIKAAN 25 POH.1O1$-EU:R;OOPPA lA Vlll(INl(IEN RETKET NOIN VUONNA 1000 26 r-.lOVGOROOIN RUHTINASKUNTA 1237 29 KIRKKOTPIITEEN AARRE 30 ERÄKAUDEN LOPUSTA UUDENKAUPUNGIN RAUHAAN [1721) ERÄKAUOEN PÄÄTTYMINEN HASSIN SUVULLE ERÄKAUDEN LOPPUMINEN MERKITSI ELINKEINON VAIHTOA JA KÖYHTYMISTÄ 31 SUOMEN HISTORIAN HIRVITTÄVIN AIKA ALKOI NUIJASODASlAJA KES.ll 150 VUOTTA NuiJamie-het Sipi j.i Prusi Hassi j a muita sot.ian osallistunei ta Nuijasodan loppuselvittely Kuinka kn.1un1,1 ,ryösti Jämsän vanhiirnrnat talot 1600-luku oli yhtämittai~ta sota- ja katovuosien aikaa. 38 Isoviha (1713-1721) o1i Jämsässäk1n hirmuinen ja Nuijasotaakin pahempi kauhun aika 40 ISONVIHAN PÄÄTTYMINEN JA MAIRIA VIJÄLÄN TULO HASSIN1EMÅJNNÄKSI 42 HASSIN P,Efl.lYTVMINEN 43 1600-tu:VUN RÄLSSIOMISTKSET Hassin rälssHsärinistä 44 1-iASSIN SUKU SAKSALAISl,STA KALP-KAUPPIAISTA KESl<ISUOMALAISEt<SI TALON?OIKAlSSUVUKSI 45 KUVAUKSIA JA KERTOMUKSIA HASSIN TALOSTA, HASSI N KYLÄSTÄ JA KESKI-PÄUÄNTl:EN RANNOILTA 45 PÄIJÄNTEEN SAAREEN KARKOITETTU •~UN INKAAN RAKASTAJATAR" 47 TAISTE LU PÄIJÄNTEEN RANNOISTA 48 HASSIN TALON VANHOJIA SUKUJUUR IA 49 KAPI NAVUOSI 1918 JÄMSÄSSÄ Kauhvri aika Hassinkylätlä 50 1-iASSINKOSK~N MYLLYT 52 HASSINKYLÄN TALOT: HAKUU, HINTTA, LATONEN, TORIKKELI JA NOROLA 54 HASSIN KANSAl<,OULU 55 Antti Ha~si v. 2002: EMIL HASSIN ISÄNNYVOEN AIKAISISTA TOIMISTA 57 JÄMSÄNKOMIIT, KORPLAHEN KORUT JA KUN MÄNNÄÄN KUHMOISHN1, TIJlLAAN IHMISIIN 60 EERO HASSIN KIR.IAAMIA ANTTI OTTELIIN IN KERTOMUKSIA NOROLASTA Norolari Ru u~u Pö,sön kapteeni Salomon Haggren (1861-1941) Valfrid lehto alias Volpi Leuto Matami ja Mimmi Paksu Joonas Antti Otte'lin 66 LUffiELO J1ÄMSÄN :HASSIN TALON ISÄNN ISTÄ

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=