Kuvia ja tarinoita Hassin talosta ja kylästä

KOKEMÄENJOEN ALUEEN ASUTUS TYRVÄÄN EKON KYLÄN KOHDALTA 1834 Vuoden karta lla (kuva 1S) 1834 Eko oli vielä s.al"kajaon aikainen ryhmäkylä, jossa oli 12 si ll oi n numeroitua taloa. liman numeroa tällä kartalla on 163S :kylään ilmestynyt Paavolan kartano, joka, voi hyvinkin olla Jusse Fossin kirkolle test:amenttaama talo. Seppo Suvannon keskiajalta laatiman Sat:a,kunnan henkilöstö luette lon numeroinnin mukaan n:ro 1 oli RHsikan t:alo, jonka isäntä Erkki Matin,poika möi 1S71 nahkoja Turun turkiskamar·iin. Suvannon listalla n:ro 2 oli Lauri Hassin 1466-1511 isännölmä talo, joka liitettiin 1570 kirkkoherra Martinus Olain pojan Paavo Martinpojan ta loon 8a. Vuoden 1834 kartalla Rautaveden ra nnassa on kaksi tyhjää tonttia n:rot 8ja 9. Lauri Hassin ta lo on kai ollut siellä, kos1 ka 9 on merkitty Seppo Suvannon listalla Junni lan talon numeroksi, vaikka alkuperäiset Junnilan ja Kutin talot ovat vuoden 1834 kartalla hieman ryhmäkylästä oikealle 1 ilman numeroa. ICOKEMÄENJOAEN LAAKSON VANHAT KAUPPAPAIKAT HASSALA JA TEUÄ Edellä kerrottuun sopii se, että Turus:xi,asui 1600 ja 1700· h.1vuilla Ha ssi ja Fossila-,nimisiä. Kaikki Hassit eivät kuitenkaan ole keskenään sukua . Sastamalass.i asuu nykyäänkin Hassi -nimisiä, joista osa on vanhan Viipurin läänin Pyhäjärveltä muuttaneita evakkoja. Heistä Arvo Hassi kävi viime sodan jälkeen tyttärensä Sarin kanssa Jämsä-ssä tapaamassa ka imaansa Arvo Hassia. Kolmas Arvo Hassi on ollut llammilla elä inlääkärinä ja hänellä on ainakin Outi ja Heikki-nimiset lapset, jotka olen tavannut. Tiettyjä päätelmiä voi kuitenkin tehdä siitä, että saman vesistön varrella vähän alempaa, lähell'ti Kokemäen k.esk1.1staa, on vanha hessilä isten (saksa laisten) kauppapaikka .. Joen mutka.ssa, PQhjoiseen työntyvässä niemessä on vanha Hassalan ka,rtario, josta mainitaan katselmvsmies Ol'of Hasse 1441 . Sata 11uona myöhemmin 1552 samari talon isäntäriä o li Simon Hassa ja hänen jälkeel'lsä Martti Simonpoika Hassa la. Ekon kylän isä,ntä La uri Hasse taas o li lautamieher,ä Tyrvään eli Ala-Satakunnan laamannikäräjlllä 1466. Väinö Wolonmaan muk.aan Jämsän Hassl Ja Kassa la on a,s1.1tett1.1 samalta suunna lta Ja Osmo Hassi arvelee, enä :kummankin ta lon nimi voi viitata Kokemäen Hass.il1aan, sillä venäjän kielessä suomenkielen konsonanti t G ja Kmuuntuvat H:ksi. Kantajansa alkuperää ilmaisevasta nimityksestä 'hesseniläinen' on monia muunnoksia eripuolilla maatamme esim. 1441 Oloff Hasse Eurassa, 1559 Nils Hassij-Hasse Kemiössä, 1478 Oleff Hassan Hollolan Tennil ässä, 1550 Påuel Hassi Jääskessä, 1560 Hassen Winckell Class Vii purissa ja 1571 Poual Hassinen Rautalamml ll a. l uterilaisen ti skonpuhdi,stuksen Virossa aloitti 1523 Olavlsten kirkon kappala inen Zacharras Hasse. Nimet Hassi, Hassia ja Hasse tunnetaan myös Visbystä. Kuv.i 15 Kuva 16 21

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=