Kuvia ja tarinoita Hassin talosta ja kylästä

POHJOIS-EUROOPPA JA VIIKINKIEN RETKETIN0IN VUONNA 1000 SUOMALAIS-UGRILAISTEN JA SI.Jvl.VH.AISTEN KANSOJ EN VARHAISEMMAT ASUMA-ALAT. VIIKINKIRETK T. Ku11a 24 Pekka VernlkanpoJan,Jälkeisissä 15 sukupolvessa minulle on, kertynyt eslvanl'lempla yhteensä 65 534, joista puolet eli 32 767 on isänpuoleisia. Hei dän joukossaa n on saksa laista sukujuurta oleva, noin 1440 syntynyt turkiska,uppia.s Pekka Vernikanpoika, josta olen kertonut enemmän kuin muista, koska perin sukunimeni häne ltä. Isäni esi-isien Joukossa on myös kaksi lsonvihan jälkeen Ruotsista Suomeen tuotua ,rakuuna a, eli 1703 syntynyt Henrik Fager ja l.696 syntynyt Matts Åhman. He toivat Hassin sukuun viikinkigeenejä, jotka nä kyvät suvun jäsenten ruumiinralke nteessa ja kallonmuodoissa,. Muu t esivanhempani ovat enimmäkseen Kokemäenjoen la aksosta tulleita hämäläisiä. Ja tämä on aivan ta11allista, si ll ä, useimpien suomal1aisten geneettiset juuret ovat Keski•Eu,roopas.sa. Kuvan 24 kartta kertoo sen, mistä esivanhempamme ovat siinne tulleet, ja kuvan 25 kartta sen, miten ovat levittäytyneet Suomeen lännestä käsin. Huomaa: ensin Pohjois-Päijä ntee lle ja sitten vasta Etelä, Päij änteelle . Geenitutkimus on paljastanut, että ennen kolc:o Fennoskandian, Novgorodin ja Baltian alueilla asui suomensukuisia kansoja ja vasara'k,rves kulttuurin esigermaaneja. lndoeurooppalaiset (punaiset) ger:maa nit ja (vihreät) slaavit tul1ivat karttaan merkityille alueille vasta vuosina 300-800 jKr. Kartta on noi n vuodelta 1000, j;olloin maata vilje levät: germaani! ja slaavit olivat jo syrjäyttäneet kyseisillä a,lueilla aiemmin asuneet suomens ukuiset metsästäjät . Karttaa n on merkitty myös tär:keimmät viikinkiretket, jotka olivat tuolloin jo kristinuskon vai~utuksesta iloppumassa. Vuonna 2008 julkaistun tu tkimuksen mukaan itä- ja länsisuoma laiset eroavat geneefösesti toisistaan enemmän kuin englantila iset ja saksala iset. Suuren eron syynä pi detään eristymistä, si ll ä itäsuomalaiset eivät ole yhtää n lähempänä venä läisiä kuin länsis uomalaiset vaan päi nvastoi n. lä nsisuomalalcsten geneettinen :FST-etäisyys ruotsalaisiin ja venälä isii n on 30, kun se itäsuomalaisilla on molempiin 70. Lähimmät sukulaisemme ovat virola iset ja ruotsalaiset 25

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=