Kuvia ja tarinoita Hassin talosta ja kylästä

Kuva, 3,6 Albert Edelf&'ltin maalaus Poltettu kylä,1879 Kuva, voisi o ll a, Jämsän Yijäläsra, josta, isonvihan aii'kana jälje ll e jäänyt ta lorwäki on Patalahden takana viihollista karussa. Ruotsin suurvaltahaaveet tuhonnut Kaarle XII yr i'lti vielä, viime töikseen vallata Norjan, jolloin kenraali Armfel tin joukoista hautautui uudenvuode npä ivä nä 1719 Trondhe imin tuntureilla lumeen 3000 karoliinia. Heistä oli 25 jämsäläistä joukossaan Simo Hassi. joka ni mestään huolimatta e i o llut lähe istä Ha ssin sukua vaan Jukka Hyppö län mukaan Kähön renki Simo Martinpoika . Hänet ol i otettu 1710 Jämsä n komppanian Kähön ja Hassin yhteis ruotuun, siirtynyt vaimoineen asumaan Hassiin ja saan ut sukunimekseen ta lon nimen. Kun ra uhanneuvottelut o livat j,o käyn nissä, venälä iset jä rjestivät vielä miesten pakko-oton armeijaa nsa . 30..8.1721 a llekirjoitetun rauhansopimukse n mu'kaan miehet piti pal auttaa, mutta ainakin 12 jämsä läistä jäi palaamatta ($-J:n his tor ia 11 s.110). lsonvihan lopulla Suomessa oli vain 14S0 sotilasta. Ni inpä tänne tuotiin 1721 Ruots in Länsi-Göötanmaa lta ja Uplannista 2000 rakuunaa. Heistä Ruotsulan Henrik Fager ja Kähön Marts Ahman ovat isäni isoäid in isoisiä, jotka toivat sukuumme li sä,ä germaa nipiirteitä . Nuijasota ja lsonviha ovat kuitenkin vain osa hinta a, jonka esi-isämme ovat maksan11:et si itä, etteivät suostun11:et orjiksi, e i a inakaan V11:näjälle . Kaava, jolla Ruotsin ku ninka.i,t t.i,p,ittivat suoma la isia j.i ryöstivät heidä,n ta lojaan, purkautui vasta Kustaa III:n aikana, kun talonpojat saivat lunastaa takaisin aat11: lill e läänit11:ttyjä perintötilojaa n. Lait perinnöksiostost.i suoj11: livat niin ta,lonpoik.ien kui,n Svanstrupe -suvunkin laillisesti hankkimaa y!Gityistä rna.iomais uutta, jok.i vain jatkoi pa isumistaan ha,rk ittuj en avioliittojen ka,una. 39

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=