Kuvia ja tarinoita Hassin talosta ja kylästä

Jfassirr w,rfia pääral/pmu.s, fa11~ ti{afk 'Emil raf:Jnsi "uderz 1914 KUVAUKSIA JA KERTOMUKSIA HASSIN TALOSTA, HASSIN KYLÄSTÄ JA KESKIPÄIJÄNTEEN RANNOILTA PÄIJÄNTEEN SAAREEN KARKOrrmu "KUNINKAAN RAKASTAJATAR" Jämsän yhteiskoulua käydessäni olin kerran luokkatoverini Ka levi Tikan kanssa kylässä koulutover imme M.itti Rantasen kotona Jämsänn ii;imellä Tyryn kansakoululla, jos.sa Matin äiti oli, opettajana. Kun Matin isä, joka oli vanh.ia jämsäläistä sukua, kuuli nimeni, hän .i lkoi väittämään :kivenkova:;in, että me h:;i~ilaiset olemme Ruotsin kuninkaan jälkeläisiä. Tikan Kallen vä li tykse llä juttu lev,isi kouluun. Kun s.ittui vie lä niin, että olin yhtä 1 1:;iih:;i kuin naapurim:;i:;in si lloinen kuning.is Kust:;i:;i V, sa in koulussa vähäksi aikaa pilkkanimen Ruotsi n kuningas. Moni,;1 naurattanut juttu pan i ihmette lemään, mi~ä M,;11;:in isä noin uskomattoman väitteen oli keksinyt . Asia se lvisi, kun luin Virmailan sukuhistoriasta K.eski•Päijänteen rantamilla laaja lti tunnetun legendan. Sen mukaan Päijänteen Tehinkylän ensimmäinen talo oli annettu 1400-luvulla sinne karkotetu lle Ruotsin kuninkaan rakastajatar Anna Kuosille . Hänen jä lkeensä talo Jaettiin Tuomol aksi ja Tapani laksi Annan poikien nimien mukaan. Virmallan sukuhistorian kirjoittaja Ka levi Vuorela kuitenkin arvelee, että tarina aatelisesta, rilkkaasta ja ylpeästä Anna Kuosi.sta on peräisin pari sataa vuotta myöhemmältä ajalta Ja että Nkuoini<aan rakastaJataC olikin v,rmailan ia Hass,n suvun esia,itj Jehin emäoti!i ratsutjlajjjsen Mär Elin Juhontytä r, joka synty,i Padasjoen Virma ilan saaressa n. 1656, kuoli 90-vuotiaana Tehin Tapanilassa 15.5.1746 ja haudattiin Kuhmoisten kirkkoon. Hänen puo lisonsa oli Martti Tuomaanpoika joka syntyi n. 1650 oli Kuhmo isten lehin Tuomo lan t:;ilon poika ja isäntä w. 1677•93 j a, vuodesta 1694 naapurit.i lo Tehin Tapa,nil an isäntä . Kirjass.i Wi rmaila n suku II sivuilla 12· 15 Kalevi Vuorela kertoo: "Vvonna 1694 alkoi Virmailasta polveuwvan ja yhä voimissaan olevan dynastian vaitakavsi Tehin Tapani/assa. K11hmoisten seurakvnnan syntyneiden luettelo l60o-Juvun lopulta on niin pc11,1tteellinen, ettei kaikkia Elin/n ja Martin lapsia tunneta. Lapset lngeborg (s.19.3..1692) jo Kristina (s ..12.1.1696} /uu/tavo,ti kuolivat varhain. Kuhmoisten rippikirjat ovat säi/ynee't vasta vuodesta l 732 lähtien. SAY mainitsee seuraavat neljä allwis/ksl elänyttä la,ta: YS IY-6l20Jvho Mart/npo/ka, s.1675, Kuhmoisten Teh/n Topan/lan /sän td VS JV.6l.2l Karin Martintytär, s.n. 1690 KuhmoJnen, Tehl, Tapan/Ja YS IY-6122 Gabriel Mart1npoika, s.n. 1693 Kuhmalnen, Tehi, Tapanila YS IV-6123 Abraham Martfnpolka, s.n. 1695Kuhmoinen, Tehl. Tapan/Ja 45

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=