Kuvia ja tarinoita Hassin talosta ja kylästä

48 HA$$1N TALON VANHOJA SUKUJIUURIA Kaaviossa on muutamia sukulinjoja, joita on tutkittu 1S00-luvulle asti . Va,semmall'a ovat isäni Emilin ja, hänen 1. vaimonsa Marian sulmjuuret. Heidän yhteiset esivanhempansa Hassin suvussa ovat Tuomas Simonpoika Hassi ja Maria YrjöriMär Yijä lä. Emilillä että Marialla on yhteisiä sukulais ia myös Auvilan, Olkkolan, Ruotsulan, Tikan ja Virmailan suvussa, joista jä lkimmäisen jäseniä ovat lähes kaikki Padasjoen ja Kuhmoisten ja vanhat asukkaat ja noin puolet jämsäläisistä . Kaavion ikä ennätys on Maria Hassin Virmailan sukuun kuuluvalla es i-isällä Paaterin Matti Pertunpojalla j oka Kuhmoisten kirkonkirja,m merkityri poikensa ilmoitukseri mukaan eli 112-vuotiaaksi. 1600luvu lle eläriyt Matti Erkinpoika Olkkola on eri teitä viisinkertainen Emi l Hassin esi -isä . Enti sajan tavasta hakea puo liso päivän hevos,- tai venematkan päästä kertovat alarivissä olevat Ha,ssista Savijärvel le ja Hei laan naidut: Agneksen ja Mar ian sisarpuolet. Vuosi sen jälkeen, kun Maria Yrjöntytär oli naitu Hassi in, hänen 10 vuotta vanhempi veljensä Jaakko Yrjönpoika Yijälä vihittiin 14.5.1722 Olkkolassa Vappu Pertuntyttären kans.sa. Tatä ennen Ma ria Yrjöntyttären äiti Agnes Rekontytär oli kuollut Yijä lässä 56-vuotiaana, 1720, minkä jälkeen hänen leskeksi jäänyt miehensä Yrjö Vilpunpoika jätti ta lonsa Kalle nimiselle poja lleen, muutti toisen poikansa Jaakon luo Olkkolaan, meni siellä 1724 kai UU$i in naimisiin lesk,i Maria Vilpuntyttä,ren kanssa ja kuoli 9&-vuotiaana 1756. Myöhemmin Emil Hassiin moninkertainen sukuyhteys Olkko'laan sai vie lä uusi•a kytköksiä, kun Olkkolan Jaakko YrjönpoJantyttären tyttärentyttärestä Heikniemen Saarasta tuli Kilskllän Antin vaimo Ja samal la Granbergin veljesten äidin isän äiti. Sekä Maria että Emil Hassi kuuluvat Maria Yiiäiä,o kau,tta Atlvilan. Olkkolan ia 8u_otScuLa,n omistajas:ukuibio. Maria Hassi lii ttyy näihin sukuihiin myös toista reittiä sekä lankoussuhteen että suoraan isoisänsä isän Yrjö Kallenpoika Hassin vaimon kautta Auvila-Virmai la-Rapala-Juusteen sukuih in, joiden juuria tunnetaan 1400.luvul le asti. Asiasta löytyy Googlesta tietoja hakusanoilla: Jlimsön lslintaluerteJot; Si"pl Tvomaanpojan suku, Hakkapellittaln svku, Svanstrupe, Corsten Ja Wirmaila. Oikealla alhaalla on ohuella viivalla merkitty väärä kytkös, j oka on syytä kumota. Sukututkija Tuula Heinävaara huomasi, että Vi rmai lan 1. sukukirjas.~a Maria Hassin isoäidiksi on merkitty Uuhiniemen Leena Joonaantytär, vaikka Hassin Aape li Aapelinpojan 2. va,imo;n äiti ja Maria Hassin oikea isoäiti olikin samanniminen ja samana vuonna syntynyt Rauham en Leena Joonaantytär.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=