Kuvia ja tarinoita Hassin talosta ja kylästä

Joonas aloitti: "Kautta koko pyhä rcczmcztun, vanhaj ja uuventestamentin, näkyy ettö ku Jumczla puhuu tai tekii jo tain syntisi!Je ihmisille, se tapahtuu aina völmiehen kautta. Vonhantestamennn 11ölmiehini:i olvot Mooses jo rohveet(1t, uuventestomenn völmies o] Jumo/on Poika. Yks o] Jumolo jo yks ov 11ölmies Jumaloj ja ihmistev vö/illö, Jeesus Kristus. Yhtee jumalczn kanssa peöstäön voan Jeesuksen Kristuksen avulla Ei kukaan peöse isi:in tykö kum minun kauttan, sanuu Jeesus." foonas puhui kolme varttia, Herma ihmetteli itsekseen mistä sillä tuota ta rinoa riitteä? Lopuks i Joonas alo itti kauniilla tenorillaan Harpunsäve lien ensimmäistä laulua. Kylän väki tunsi virren ja yhtyi lauluun i nnokkaasti : "Jeesuksen rakkaus on nii n syvä, ette i Hän kurjimman kuolemaa so is; Jeesuksen turviss' on o ll a niin hyvä, ei luotansa heitä hän ketään pois." Ka unis laulu j a vi elä kauniimpi kesäilta sai karski n Herman melkein kyyneliin. La ul un loputtu.i hän kui tenkin ko rotti k;irhe.in äänensä j;i ilmoitti että tu oll ;i r;inn;iss;i venee llä oli s ta rjolla tekstiilitava raa: "Niitö myyvaön löhetystyön hyvöks". Nuorena Joonas oli va lmis ka ikenl .iisiin kujeisiin, lih.ivuutensa ja kovan hikoamisens.i vuoksi hän ei kesä.iikaan aina ollut innostunut tekemään töitä. Hän etsiytyi varjoo11 ja toisilta piiloon. Piil opa ikoistaan hän t.arld,aili ympäristöään ja löysi joskus heinämiesten eväät tai viinakätkön. Joonas korjasi eväät parempaan talteen . Joku pitivät sitä va rkautena, mutta ei Joonas muuta ottanut kuin sen mitä itse lähinnä elääkseen tarvits i. Joonas o!l usein Latose ll a töissä . Kerra n työviikon jä lkeen lauantai-iltana saunassa Joonas löi vetoa että hän juoksee kylän läpi alasti Hint.an pirttiin ja takaisin ja teki sen kanssa. (Oma muistikuvani Paksu-Joonaasta on Rymy-Eetun näköinen mies, joka poimii kesäkuuma lla vattuj a äidi lleni.) Kuva 49 Antti Ottelin Nämä ta rin;it Norola sta on kertonut Anl;ti Ottelin, jonka äiti Sylvi Ottelin vietti lapsuutens.i Norol,m naa,purissa. Hänen lapsuustoverinsa oli Pösön kapteenin poika Santeri Niittynen,-Kaakkola hti jonka kerrotaan olleen Antin isä,. Antti Otteli n oli Osmo ja Yrjö Ha,sin ikätoveri ja ra kas lapsuuden y,tävä, sillä hänen äitinsä oli lähe., koko ikä nsä Hassissa töissä, vHmeksi tomerana emännöitsijänä ennen Paulin avioitumista ja vähän sen jä lkeenkin. Va nhoilla päivillään Sylvi Ottelin meni naimisiin leske ksi jääneen Otto Kaifas Aaltosen kanssa . He asuivat Oton rakentamassa Kuokkalassa Rekolan maalla, jossa Sylvi kuoli ennen Ottoa. Jukka Hyppö län mukaan Otteli n-suku on alunperin Ranskasta paennut hyvin y:lhä inen hugenottisuku, jonka edustajia ovat mm. Jämsän nimismies ja Alhon kartanon va ikutusva ltainen omistaja ja rustholl ari Juho Otteli n, jonka pojasta, Erik Juhonoika Ortelinista tuli Arvajalle perust etun Eerikkälän el i Lehmälän uudistalon ensimmäinen isäntä. 65

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=