Kuvia ja tarinoita Hassin talosta ja kylästä

VII Tuomas Matinpoika, isäntänä 1646-1683, puoliso Anna Tuomas per i ta lon kaii aika nuorena, oli is.äntänä l iki neljäkymmentä vuotta ja vanhaisäntänä 18 vuota liunnes kuoli 1701. Vuoden 1694 asukasluette'lossa 011at Tuomas, Anna, polka Jöran ja Br ita, poika Simon, vaimo !(arin j a poika 'lsa,k. Siis kolme sukupolvea,. Tuomaalla lapsfa Maria 1649, Jören 1651, Anna 1665 (Nimet 15 vuotta myöhemmin SAY:$$a) VIII Yrjö Tuomaanpolka, isäntänä 1683-1697, puoliso Pi tkko (Br ita), vihitty noio v. 1669, j olloi11 Brita tulee Hassiin (SAYJ. Yrjö Tuomaanpoika s.n. 1651; SAY.ssa 1666, k. arvio 1713, Yrjön !kuol invuosi on i;nääri telty jä ljempänä kerrotun, lsonvihan aja lta periytyvän tarinan mukaan. 26.5.1717 liuoll,ut "gJ. värdinnan• oli ehkä Pirkko {Br ita}. lsonvihan kauheista vuosista 1713- 1723 Suur-Jämsän historia 11 (sivut 114-11!6) kenoo, kuinka venälä iset tulivat j oulunalusviikolla 1.713 Jämsään etsimään ~ämäläisfä sissejä, j oita j ohti kapteeni Sa lomon Enberg. Muistitiedon 111ukaan Hassista lähetettiin lapset varoittamaan kirkonkylää lähestyvistä vihollisist a. l(un venäläiset tulivat Ha~ii n, partiopäällikkö sanoi : uf//eivöt ihmiset anna meille ruokaa ja lämmintä, kvolevot he v/lwn jo niilktUin.• venäläiset majo.ittuii,a;t taloor'I ja isär'lnän t,.,omioksi tuli seistä alasti pihakuuseen sidottuna koko yö kylmässä talvisäässä. Aamulla,vihollisten lähdettyä isäntä haettiin sisään. Hän oli vielä hengissä, mutta e-i selvinnyt enää eläjäksi Kerrotaan, että vanhaisäntä oli edelli~päivänä kantanut hopearahoja täynnä olevaa k.eri nvakkaa ja etsinyt sille kätköpaikkaa. liimä 21.12 .1713 kuol'iaaksi lcid utettu Hassin vanhaisäntä oli Yrjö Tuomaa npoika. Hänen lastensa syntymistä ei ole ki11wnkirjatietoja, mutta muista lähteistä päätellen heitä o livat; L (1)() Sofia Yrj öntytär, vllm. i.676 (SAV:ssa v. 16911 2. / IX) Simo Yrjönpoika, s. 1668 {SAY:ssa. 11. 1691) k. 1746, pso. Karin f.wlltytär, s. 1673, k. 1753, seuraava i5'äntä. 3 . (IX) Ii.sakki Yrjönpoika s. arvio 1680 lSAY.ssa 1693.), k. 1742, pso. Maria Erkintytä,r, Hassissa syntyneet lapset: Maria s. 22.3 .1708, Johannes s. 24.6.1718 4. ,[IX) Petteri Yrjönpoika s. n. 1695 [SAY::s:sa v. 1710 "renki", eli 15-vuotias; tämä sopii myös vaimon ikään.) k. 2..6.1733. Vihitty 21. 7 .l 717 leski Maria Matintyttä ren kanssa, s. ,mio 1696, kuoli 58vuotiaa na 1752, vilje li.vät Tolmun ti laa Säyrylässä. Lapsia: Johan s. 28.12.1718, Matts s. 15.1.1722, Axell s, 15.7.1725. 1674-1693 SAY kertoo !aion väeksi Tuomas Matinpojan Anna vaimoineen sekä näiden lapset Yrjo Tuomaanpoian 8rita-vaimoineen ja Anna Tuomaantyttättären . Yrj ön lapsia si inä on vair'I Sofia, Simon ja lsack. 'llllämainittu Petter i, pääsee SAYn sivulle v. 1710, tosin kai vi rheellisesti renkinä. i'ltto:/Jdigi .narc.ti/digi/view.ka?kuid.,403448 5. (IX) Maria Yrjöntytiir, s. 1? pso. soti las Daniel Juhonpoika, lapsi Daniel s. 2.7. 1708. Jämsän historiassa rnaaki rjaan merkitty~ Hassin isäntää Sipiä el i Sgfridiä ei ni istä löydy laink.aa11. Hän Or'I Ar'ltti Järvenpään, Jukka Hyppölän ja Eero Hassi mukaan Liisa Poppiuksen präntti11irhe VIII Sfmo Yrjö.npoika. Hassfn Isäntänä vuosina 1697-1723, .s. 1668 (SAY:ssa v. 1691)k. 1746, pso. !(arin 1rl5illtytar, s. 1673, k. 1753. Näin on myös maaki rjoissa si ten kuin ne on kopioi t1J Suomen Asutu ksen Yleisluetteloihin. $imo Yrjönpojalle merki tyt la pset: 1.(X) luomas Simonpoika s. arvio 1690 vihitty 29.5.1721 puoliso Maria Yrjöntytä,r, seuraava isäntäpa rlskunta . 2. (X) Agneta Simontytär, vihittylS,5, 1721 Yrjö Matinpojan kanssa (s.12A1699 Puukkoisten HaljalassaJ. Yrji:in mahdollinen ,sä on, Haljalan poib Matti Antinpoika, j oka vihittiin 1.694 Kaukolan Maria Yrjöntyttären kanssa. Pariskunnan Puuktojsilla syntyneitä lapsia ainakin: Yrjö, Agneta ja Salomon. Vanhemmat lapset ovat ajalta,.jolta kirkonki rjat ovat kadonneet 3. ()(1 Maria S,111ontytär 10.7 .i.713-1755. Meni emä...näksi Puukkoist en Hujalaan. Pso. Matti Martinpoika Hujala, jo~_a eli vuosina 1697-1764. Saivat 13 lasta, j oista 174S S'flltynvt Adam Matiopoika avioitui pikkuserl:kunsa Risto Tuomaanpoika Hujalan lesken Katarina Matintyttären kanssa, j oka oli Hujalasla lohkotun Kaakon eli Klmolan les~lemäntä j a viiden l.a,psen äiti . Kaakon seuraavat isännät ovat tätä butta Simo Yrjönpo11:a Hassin j älkel~isiä. Maria Si inor'ltvtär " ilmestyy• ruo1na,1n sisarena SAY:oon 1731. 4 . (X) Yrjö Simonpoika, mainitaan rippikirµma vuodelta 1726 ja epäselvästi vuosina 1738-1743. Tytä r Mark.etta vihittiin 16.4.1749 ~o. lfvalaniemen ,leski-isäntä Mich. Abrahams. Yrjö on SAY:ssä 1720 Tuomaan veljenä. Koska ikäraja ol i 15 11. on hän syntynyt ennen 1705. S. IX) Karin Maria Simontytär, on SAY:ssa 1720 Tuomaan sisarena; syntynyt ennen 1705. (Huom. l(i rkonkirjoissa esiintyy myö~ toinen Kari n Mari a Simontytär s.173S pso. Adam Ph ilipsson s.1730 k. 17.4 .1768. Asuivat Norolassa 1768. Tämä v.1735 syntynyt Karin Maria oli avioituessaan 17!>4 pi ika Honkalassa ja puoliso renkinä Seppolan Apiala~sa, sittemmin Yijälässä. Norolan torppareiksi he ilmestyvät 1755-1758 ja ovat siti Aaro Tuomaanpojan isännyyteen asti 1772-1774.• Maria Simontvtär saanaa olla jotain kaukaisempaa sukua. Yhteinen nimittäjä voi olla myös Yijälä.) 67

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=