Kuvia ja tarinoita Hassin talosta ja kylästä

XI Kalle Tuomaanpoikil. isäntän ä 1750 - 1788 Ka lle Tuomaanpoika, s. 24 .!I. . 1733 k. 18.1. 1803, vihitty 4.6.1758, pro. Mlaria Arvidintytär Tiirin ta losta s. 1.2.1741 k. 11.5.1809. Tiirin isäritänä ollut Marian isä Arvi Johansson k. 21.2. 1752 , 44 vuotiaana. Hänen ti lal leen Tiinn is.ännäksi me11i Kal len vel i Yrj ö. 1. (l(]I) \'lrj ö Kall'enpoik:a s.. 29.12.1761, pso. Mia ria Simonlytiir Kuhmoisten Paaterista ovat seuraava isä ntäpariskunta. 2.. (XII) Hell!na Kallentytilir s. 8a. 4. 1764 , vihitty S..3.1787. Pro. Aatami Ju honpoi ka oli Tau riala n talon is ' ntä 1785 - 1804 Jämsän Seppolassa. Aatami, kuoli 18.3.1$05., 43-vvoti.a.in.i. Helen.a kuoli 8.6.1808 44-vuotiaana. Hei ltä jäivät lapset: Maij,a liisa, s. 21.12.1787 Mari a, s. 31.5.1788 Eeva Kristiina, s. 1.2.1790. Kalle Juho Aataminpoib, s. 24.a.1798, ol i Taurialan isäntänä 1819 - 1848. 3, ,[XII) Heta Kallentytär s. 29 .3.1765, k, 1833 vihitty 25.5.1801, pso. Petteri Matinpoika kassalan talosta s. 1769 k. ·835, asuttivat Kassalan Tuomiojan torpan. 4. fXII) Eeva Kallentytär s. 8.4.1764 k. 8 .4.1764. Toinen Eeva s. 29.9.1766 ja kuoli nelivuotiaana 24.1.1771. S. (:XI) Ulrlikka Kallentytär ,s, 13.4.1769, k. 14.10.1822 Koivistossa, vihitty 29.12.1789 pso. Aatami Juhonpoika Partala,n Koivistosta, jossa oli isäntänä 1809 - 1834, k. 2.6.1836, 67-vuotiaana. Partalan Peltolan ja Koiviston torpat olivat :Em,11 Hassln äidin turvapaikkoja. K.itso tarkemmi r:1 kirja ' tsänl Emi l Hassi' . lapsista nuorena kuol i Maria, s.19.1.1791, aikuiseksi elivät: Juha, s. 9.1. 1792 Joorias, s, 6.9.1794 Kalle,$. 8.4.1797 Niklas, s. 6. 12.1799 Miami, s. 28.4 . 1804 6. (XII) Katariina Kallentytär s. 1.9.1. 1773 k. xx-, vi hitty 2.11.1794, pso. Eerikki Juhonpoika, o'li Arvajan Aatami lan isäntä 1805--1818, k. 26.2.1819, lapsia: Joonas, s. 21 .4.179.S Eeva, s. 3.l.1800 Eerikki, s. 16.5.1803 Kaisa Liisa, s. 15.11.1806 Ji.iho, s. 8.8.1811 Aapeli, s. 8.8.1811 Kalle, s. 11.7.1814 7. (XII ) He-ta Kallentytä r s, 24.11.1775 8. (XII) Abel Kallenpoika s. 14 .5.1778 k.?, vi ii. 26.12.1806 p$Q. Maria Joonac1ntytår 9. (XII) Anna Maria 1Ka llentytä r s. 14.5.1778 k. xx, vihitty 22.6.1800 pso. Juho Yrj önpoika Tenham,i, hei llä lapsia: Aapel i, s. 9.2.1$01 Johan, s. 21.12.1802 Joona$, s. 24.S.180.S, k. 29.4.1808 TUQmas, s. 13.12.1807 Eerikki, s. 7.5.1810 1.0. (XJ I) Tuomas Kall.enpoik:a s. 22. 10.1784 k. xx, vihitty 26.12.1815 pso. Anna Sofia Matintr. Puukkoisten Riihi lahdesta. Heillä lapsia: Iisakki, syntyy Ri ihi t,ahcle~sa, s.. S.S.'1816 Anna Solia, syntyy Ri ihilahdessa, s.. 12.8.1818 Heta Marla, svntvv Kassalassa, s. 22 .2.1822 69

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=