Kuvia ja tarinoita Hassin talosta ja kylästä

70 XII Yrjö Kallenpoika, isäntänä 1788 - 1822 Yrjö Ka llenpo.ilca s 29.12.1761 lc:. 20.2.1822, pso. Maria Slmontytär Kuhmoisten. Vanhasta Paateri$ta s. 14.3.1766, k. 28.12.1824. Paateri n kautta has$ilaiset liittyvät my& Virmailan sukt1un. Lapsista 7 kuoli nuorena; Joonas s. 15.10.1788, k. 8.7.1794; Anna Sofia Yrjöntytär s. 27.4:1790, k.. 17.5.1791; Benjamin s. 14.12.1792, k. 28.4.1793; Anna Liisa s.7.3.1796 k. 4.9.1796; lS.5..1804 syntyneet kaksoset Hedvig ja Jöran kuolevat S','ntymäv1,1onna; Saa~ s. 9.5.1808, !k. 25.4.1809. 1.4 lapsesta;eloon jäivät: 1 (XIII) Helena, Yrjöntytär s. 29.11.1787 vihitty 27.12.1813, pso.. riiätäli Eeri'kki Joonaa,npoika Enroos syntynyt 25.11 .1785 Alhon rt1sth0Uis.sa, isa itsellinen Joonas Yrj önpoika. Helena kuoli Olkkolass.a 7.2.1840. Lapsia: Anna Liisa, :H'ele,nan avioton tytär, s. 21.9.1811 Eerikki Juho, s, 24.11.1814 Eeva, s. .22.12.1.816 Heta Susanna, s. 3.7.1819 4. (Xt 11) Maija-liiH Yrjöntytir s. 26.12.1791 6. fXII IJ Eev" 'friöntvtär $. 21-:Ll794, vihitty 2.11.1817 PSO- i<assa lan renki J\lhO Matinpoika .. Renlc:1 Johan Matinpoika 6.5. 1794 Ojala Jämsä. Tuli kotivävyksi Vanhaan Hassiin 4.3.1819 Kuhmoisten Kas.salasta. Si1111e kotoaa11 AJhon Lahdentaka-torpasta Ecles11iemien lukupiiri stä. 8. (XII ) Abel Yrjönpoik:a s. 2.12.1797, Hassin seuraava isä11tä 9. (XIIII Kais.i Liisa Yrjöntytiir s. 16.4.1800, k. 22.S.1836, vihitty 1.1.1822, l)\IOl iso leski-isäntä 1Eerikki Nii lonpoika Pataniemen Köykästä. Heillä pojat Abel s. 8.2. 1827 ja Jonas Jerma11 s. 23.S.1829 10 (XIIII Sofia \'irJ!!ntytilr s. 16.6.1802, vihitty 22.6.1828, pso. Joonas Kallenpoika, Salavan torppa Patalahdella, lapsia: Jonass. ll.7.18.30ja Mar ia Fredr ika s. 19.5.1838 13. (XIII) Ulriai YrJöntytär, $. U .6.1806, vih, 22.6.182.8, pso. IMtaa Heikinpoi k<'I Ki iski!äo ta'lon (myöh. Pohj ola) isäntä, s. 19.7.1804. lap:.et Kustaa s. 29.1.183-0 ja Ma ri a s. 15.2.1832, kuolivat nuoren,a, ai kuiseksi varttuivat: Abel s. 29.12.1833, katso sukutaulu Pohjo!a Kalle Kustaa s. 12.4.1841, l:;ats.0 S\l kutaulu ~ii~kHä XIII Aapeli Yrjönpoik.l, isäntä11ä 1822 • 1852 Aapeli Yrjönpoll::a s. 2.12. 1797 , lc 1868 viht<lmerk intää ei löydy, 1)$0. Leena Jaakont. s. arvio 1801, Kuhmoisten Ounin ta'losta, Leena kuoli 29-vuotiaana 25.9.1830. lapset: 1. (X.IV) Aa~JI Aa~li np. s. 1.6.1826, 1 pso. Sofia Jaakontytär, seuraava isäntiipa,ri 2. (XlVl Anna Liisa (Magdaleena) Aapelintytär s. 10.7.1828, vihitty 24.9.1848, puoliso Juho Juho11poika K,.,hmoi$ten AnMlahden Sa rvisalon Martti lasta, Juho ja Anna-Uisa möivät Sarvisalon ta lon Padasjoen ki~kkoherralle lindeqvistille ja,muuttivat Helsinkiin 22.5.1863. Sarvisalossa syntyneet lapset: Maria Juhontyt.ä r, s. 21.3.1850 Vilhelmi ina Juhontytär, s. 26.1 .1853 Lydia Juhontytä r s. 9.9.1855 EmilJuhonpoika s. 17.7.1857 Kustaa Julius luhonpoika s. 29·.1. 1&61 Aapel i Vrjonpojan toinen puollso An,na Loviisa Ka llentytär ol i Jäm$än lso•Mu$tlngan talo$ta, s. 10.7. 1806, vihittiin 27.6.1831. Anna Loviisa oli ilmeisesti kovasti moraalinen hen ki lö eikä suo5tunut tekemään omia lapsia isannän rool ista,ki lpailemaan. Ensimmäinen lapsi Kane svntyi hänelle vasta 184'5. 3. (X.tVJ Kalle ,s. 30.4.1845, eli Hassissa setämiehenä k. 1905 4. (XIVI Juho s. 2.5.1846, luhon historiaa en tunne!;!! 5. (XIV} Ed la Maria s. 27.11. 1847, "'ihitty 7.9.1866, pso. leski-isäntä Fredrik Eliaanpoika Jämsä-n!:oslc:en Mata ranieme11 lervalasta, Haaviston kylän t \111tumasta. lapsia: Anton s. 15.6.1870 ja Johan \/iiktor s. 3.7.1873 XIV Aapell .Aapelinpoilca, ,säntänä 1.852 - 1893 Aapel i Aapelinpoi 'ka 1.6.1826-17.1.1&94, vihittii11 21.11.1852, pso. Sofia Jaakopi ntytär Eväjärllf!n Mat-ti la Uusrtalo s.12.9. 1823, k. 11.6.1868. Hassissa oltiin tähåll aikaan hyvi 11 usllo11nollisi a j a harrastettiin musi ikkia. Aapeli hevo~kyydillä urkuharmonin Helsingi stä ja opetteli soittamaan. Pitäjän lukkari oli opettajana . Lapset soittivat ki taraa j a harrnonia. iNuore11a k.,.,olleita lapsia: Joha11nes s. 6.8.1854, Helena s. 12.1.1855, Eufemia s. 15.9 1860. Aikuiseksi kasvoivat:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=