Kuvia ja tarinoita Hassin talosta ja kylästä

3. (XV) !Hedvig Ailpelintytär li<. 4. 10. 1857, vietti nuorena tyttönä kak5-i vuotta Tammela5,sa, p.i,lasi 26.10.1876 ja vihittiin 16.8.1877, puoliso Vihtori Aata,minpoika Puukkoisten Savijärveltä s.17.8.1854. Vi htori puto5,i syksyn jäihin, vi1ustui j a kuoli 23.12.1881. Pariskunnalle 1881 5,yntynyt tytär Jul ia kuoli kaksivuol'iaana. Eloon jäi yksi lapsi, Naema, s. 8.2.1878 vihitty 2.8.1895, pso. Juho 11:ustaa Rimminen s. 13.3.1866, 11:uhmoisten Myysälän isäntä. Palj on lapsia. Hed11ig meni uudelleen naimisiin Manv (Emanuel) Heik.inpojan l(anssa, jolc:a tul i Längelmäveden Uuhiniemen Mattilasta. Tästä aviosta syntyi vain yksi poika, Jalmari (1883-1958), jolla oli vaimonsa Veera Vainikkalan (1884-19SS) kanssa 9 lasta. l(.Jtso Savijärven sukulaulu. 5. ()(V) Abell Aapelinpoi ka s. 27.5. 1862 hukkui 14.7.1885. Aapeli oli mennyt ruoka ilun jälkeen uimaan, sai sairaskohtauksen ja hukkui. Aapeti ei sopeutunut Hassin uskonnoll iseen elämäntapaan j a aiheutti pa ljo.n huolta i!cälleen. Jumalattomalta on jumalattoman loppu, totesi Isä pojan hukuttua. 6. (XV) Sofia Vilhelmiina Aapelintytiir s. 25A.1864, vihitty 14.7.1884 pso. Kustaa Adolf Man~el ius Hei lan tal0$ta . Kustaan isä Kalle haki puolisonsa Fred rikan Norot.,sta, Hassin n.,apurista . Hella on erotettu Tiirin talosta 1700, luvun puolivälissä. Sinne meni isännäksi Hassin Yrjö Tuomaanpoika lähes sata vuotta aiemmin kuten edellä on kerrottu. Sofia 5-ai 8 la5-ta. Aapeli Aapelinpoika jäi leskeksi 1868 ja avioi tui uudelleen, puoliso Hedvig loonaantytä r Åhman 20.7.1834-S.6.1897 Hetan iS<\i Joorias oli räätäli ja as1Ji Paaterin Raunamäessä. Hänen äitfosä Leena ol i Kuhmoisten Rauhamä@n tytär (ei Uuhi niemen tytär, kuten aiemmin uskottiin). lästä aviosta syntyi, 7. ()(IV) Agnes s. 17.1.1874 ,;;ihi ttiin 8.1.1899, pso. kansakoulunopettaj a Aatu Jussila Pulkki lan seurakunnasta. Agnes oll opiskelemassa Jyväsk\'ilässä Ja Aatu oli opiskelutoveri. Lapset: Rakel s.15.12.99 hukkui Ha~sin välijokeen 16.7.03 viikko tätinsä häiden jälkeen, Laina Härkönen os. Jussila 18.10.01-9.1 2.74, Arvo t.3.06-30.12.39 kaatu1 Talvi s.od.-.ssa, Helmi l(än ' rä os. J1.1ssila 29.5.10-7 .11.82, Katso tarkemmin Agnes Hassin suku.. 8. (XVI Maria s. 3.8 .1876 - 14.12.1918, puol iso Eemil Peltonen s. 5.8.1879 k. 28.12.1935. Seuraava isäntåpari. Jälkilia$Vu sukumonisteeSSiil . XV Maria Hassi, eli 3.8. 1876-14.1.2.1918, oli isäntänä 1.893 - 1903 Aapel i 11 möi talons.a 1890 tyttärel leen Marialle. Ma~ia oli tuolloin vasta 14 vuotia,s. Abel kuitenkin pidätti nallintaoikeuden taloon. Myynnillä järj estettiin mui tten tyttärien perintö. Kauppahinta oli 7500 mk, tästä s.a ivat muut sisaret 2SOO mk kuki n. Aapeli Hassi kuoli 1894 ja Ma,riasta tu li emäntä j a isäntä 17-vuotiaana . Kosijoita oli runsaasti mutta oikeata ei löytynyt. Samaan aikaan lkylällä eli huutolais--poika Emil, j oka syntyi Partalan ?el tolan torp.-.ss.-. 5.8.1879 nahkul'i Juho Nlklas Jl.lt1onpoi k..-. Gra,nbergin poikana isänsä kolmannesta a11iosta. Rippikoulussa Emil otti sukunimen Pel tonen ja oli renkinä Norolassa j a, Ha.s.sissa. 11:assa lasta renkinä ol lessaan sai taloudellista tukea j a lähti maanvi ljelyskot1 luun. Maria kosi tämän eteenpäin pyrkivän ja itseään kolme vuotta nuoremman mfehen talon isännäksi. Maria synnytti 6 lasta ja kuoli ns. lentävään keuhkot autiin 14.12.1918. XVI Emil Has.si, eli 5..8.1879-28.12.1935, oli isäntänä 1903 • 1935 Emi l in esi•,si ss.ä on kaksi lsonvihan Jälke-en Ruotsista tuotua rakuunaa Hindrlk Fager j a Matts Åhman. Emi l oll ennen isännäksi tuloaan käynyt Tarvaalan maatalou.soppilait oksen j a ollut työnjohtajana Kuokkalan kartanossa Jyväskylässä . Maria Hassin kanssa hä,net vihittiin 7.7.1903, j olloin otti sukunimen Hassi. Äitinsä puolelta hän oli verraten läheistä sukua Kiiski lään ja Noro,.an kautta Hassiin ja Emi lilla on sama, ikäpoMtunnus XIV kuin Mar ialla. Eemil oli kaksi kertaa naimis~sa. Ensimmäinen vaimo Maria sai 6 lasta ja toinen Maija os. Norrgård sai 5 lasta. Nämä 11 lasta on luetel tu monissa muissa yhteyksissä, joten ma initsen tässä va in seu raavak5-i is.ännähi tulleen Marian j a Emilin vanhimman poj an: XVIII Pauli Has.si, isäntänä 1935 • 1958 Pauli Abel Hassi s. 1.0.1.1908, k. 26.1.1958, pso. Helmi os. :Perälä s. 21.3 .1917. Lapset: Liisa Mirj ami Hassi,Virtanen .s. 20. 6.1939, k. 2012 Kaa rlo Juhani,s. 19.12.1941 Paula Hassi Puttock s. 11.3.1944 Kaija Tellervo s. 14.5.1947 kuol i hukkumal l.-, Ri ihijärveen 7.6.1.961 XVIII Kaarlo HH si, isäntänä 1.958 - Kaarlo Juhani H.assi s.19.12.1941, puoliso Twla os. Penttilä s. 3.7.1947. l.apset: Jaana s. 22.10.1969 Päivi s. 22.10,1970 Katso tar kemmin sukumonisteesta. Tamän lista,n mukaan sama suk u on hallinnut Hassin taloa aina,kin sso 111uotta. 71

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=