Kuvia ja tarinoita Hassin talosta ja kylästä

52 HASSl:NKYI.ÄN TALOT: HAICULI,. LATONEN, HiNTTA, TORICICEll JA NOROLA HAKULI ELI LAMMIINMÄKI Jämsässä 1793 toteutunutta Isojakoa va lmisteltiin kauan . Haku li, erotettiin Hassin ensimmäiseksi perintötorpaksi 1762. J'o sitä ennen sinne ol i muuttanut l uho Tuomaanpoika (1723-1753) Kuhmoisten Pihlajakosken Seppälän talosta, kotoisin olevan vaimonsa Maria Simontyttären (1729-1810) ja poikansa Tuomaksen (1752-1812) kans.s.a. Juho Tuomaanpoi ka kuoli nuorena ja hänen leskensä Ma ria meni uusiin naimisiin Tuomas Matinpoika Honkal'an (1714-1774) kanssa . 1768 Hakulin isännäksi tul i 16vuotias Tuomas Juhonpoika Hassi, joka avioitui Kuhmoisten Finnilän talon tyttären l<;r istiim1 Joonaantyttären (1754-1794) kanssa. Juho ja Tuomas vaihte livat isäntien niminä, kunnes Herman Juhonpoika Hassi myi katovuosina velkaantuneen Hakulin 1865 Kuhmoi sten Hyrkkölän talon pojalle. Hänen tyttärensä, josta tuli Jämsäs.sä vaikuttaneiden Antti ja Viljo Lehtisen äiti, muisteli Arvo-veljelleni kuinka Hassinkylän isännät hakivat nälkävuosina hevosi,llla jauhoj a Porvoosta . Ka uan ei Hyr kkölän poikakaan voinut noina vuosina Hakulia pitää, sillä jo 1870 Abel Has.si sai ta loon la inhuudon. Kuva 41 Latosen perhe 1900-luvun alussa. Keskellä isäntä j,a hyvä rakentaja Severus LATONEN on Hakulin 1844 itsenäistynyt torppa, jos.sa oli nälkävuosina Kalle-niminen isäntä. Talo sel:visi vaikeista vuosista siten, että se annetti in kauniille tyttä relle, joka naitettiin 15-vuotiaana Nytkymen ta lon varakkaa lle pojalle. Muut lapset eivät perineet mitään . Ka ll e-isännän vanhin poika Ka ll e asui koko ikänsä suuren perheensä kanssa pienessä mökissä Latosen naapurissa ja teki vuokrapäiviä kotitaloonsa. Nytkymen Severus oli kaunista vaimoaan 14 vuotta vanhempi ja, nukkui 12 ensimmä,istä avioliittovuottaan pirtin höyläpenkin pää'llä . e:n tiedä, perustuiko se mahdolli seen aviosopimukseen va1 oliko em 'nnällä joku toi nen nuoruuden rakkaus. Yhtenä iltana emäntä sanoi: "Jos Severus tulisi tänne. Minulla olisi asiaa." Sen jälkeen he nukkuivat samassa sängvssä ja tuloksena oli neljä komeaa poikaa j a yks i kaunis tytär Milda, josta tuli Kaakon talon emäntä. Severus ol i hyvä isäntä. Hänen rakentarniaan ovat monet Latosen rakennukset ja hänen tuomiensa rahojen ansiosta Arvo-veljeni järjesti Latosen katolle Hassin sukuviiri n, j ota ei ole Rekolan eikä Hannulan katoll a, koska ne on lohkottu Hakulista, joka oli vii si vuotta pois suvulta . Nyt Latosen pihapiiri on Heinävaaran suvulla ja sen katollii oleva sukuvifri kuuluisi Latosen pellot ostaneen Arvon tyttärentyttären Henna Ojala,n lammi nrannan ta lon katolle.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=