Kuvia ja tarinoita Hassin talosta ja kylästä

68 ~ub oli karoliini Si1110 Ha$S:i. joka hautautu1 lu111een, 24 Jämsä,läisen ja yli 3000 muun karollinin j oukossa Norj an tuntur,eilla uudenvuodenpäivänä 1719. Jukka Hyppölä on sitä mieltä, että, karoliini Simo Hassi ol i K.ähon renki Simo Martinpoika, joka jouduttuaa,n armeij aan 1710 l<ähön ja Hassin yl'lteisruotuun (Hämeen j alkaväkirykmentin Jämsan komppanian ruotu 90) si irtyi vaimoineen Hassiin. Sukunimeksi pantiin talon nimi ilman, että Simo oli ainakaan läheistä sukua,. Arvo Hassin kertomus "Noron taak.se mu,.,ttanefsta" kosk.ee pikemminkin se1.1~avan polven Aaro TuomaanJ)Oj an vaimoa ja tämän toista miestä Mikkoa. X l uomas Simon poika, isäntänä,1723 - 1750 Tuomas Simonpoika s.1690, k.1769, vil'litty 29.5.1721, puoli,so Mairia Yrjöntytär Y"!jälän rustl'lollista, s. 24.12.1697, k. 8.4.1764. Kerrottakoon, että Maria t oi lsonvihan koettelemasta Yijälästä Hassiin mukanaan äidistään orvoksi jääneen 15-vuotiaan pikkuveljens.ä Ju ho Yrjönpojan s,, 23.6.1706, j osta sittemmin tuli länkipohjan, Laurilan talon Isäntä . Yijälän kautta hassllaiset liittyväil Auvilan ja Virmailan sukuihin. Tuomaan ja Marian lapsista kaksi ensimmäistä lasta kuol ivat muutaman viikon ikäisinä, nuorena kuol ivat: Eva .s . '15.3.1732, Carl s. 24.1.1733 ja, Aron s.ll.10.1736. Ai kuisiksi kasvoivat: 1. (X]) .Adam Tuomaanp. s. 31.3.1722, k.1742 2. (XI) Juho (Johanne$) Tuomaanp s. 11..6.1723, vihitty 16.5.1749 pso. Maria Simontvtä r s. arvio 1729 l<uhmoinen l'ihlajalahti . Maria llienee kotoisin samannimisestä talosta, jossa Simo ol i isä,nnän perinnenimi. Juho sai, perinnöksi lammimnäki nimisen noin¼ osatalon Hassista. Juho kuoli 16.12.1753. Maria vihittiin uude-lleen 4.6.1758, pso. Tuomas Matinpoika Honkalan t orpasta s. arvio 1714, k. 26.2. 1774, lapsia on kummastakin aviosta. Maria kuoli 81-vuotiaana 23.2. 1810. Katso sukulaulu Hc1kuli. 3. ()CII) Israel Tuomaanp Hasselin s. 21..9.1726, perusti oman kutomcvritVksen Turkuun. Israel kuoli nuorena, häneltä jäi kaksi tytärtä Ha~in perun kirj oituksen mukaan. Katso tarkemmin Esais Hassin suku. 4. (l<t), YrJB Tuomaanp. s. 7..S..:ll727, vihitty '.27.5.1753, pso. Tii rin ta lon leskiemarna Maria Yrjöntytär k. 10.8.1800, 84-vuotiaana. Yrjön tyttäret: Kar in s. 23- .11.1753 oli emäntänä YliH(elhässä j a Hedvig s.18.6.1760 U1.1si Tiiri nimi$essä talossa. Yrj ö k.uoli Tiirissä 17.3.1810, 83-vuotiaana . , 8. (XI) E~a Mar ia Tuomaant . s. 20. L 1738, vihitty 29.9.1758 pso. Fr iedr. (Reetu) Laurinp. Crantz. s. 25.1.1738 Kurran talossa ja oli Svanstrupen sukua. Eeva ja Reetu saivat perinnöksi Hassin osatalo Torkkelin j a 8 lasta, joista, monet käyttivät nimeä Torkkeli. Sukuyihteys Hinttaan. Lapsista Saara meni emilnnähi Heikniemeen, jossa Hyppölän sukua. 9. (XI) Es.ilas Tuomaanpoika Hasslln syntymää ei löydy Jämsän kirkon'kirjoista, mutta on Hassin perunkirjoituksen perijänä, muutti Keuruulle 1750 (RK 1747) ja vihittiin siellä 9.6.1756 pso. Margareeta Matintytär Keur1.1un Lahomäestä, jo~a Esaias toimi pitäjä nräätällnä. Margareetan s,sar Kaisa oli Norolan emäntä. Es.a iks@n lapliet Li is.a s. 1767, Juho s. 1768 j a Aatam i cs, 1774 kuolivat nuorena, eloon jä ivät, Israel s. 4.1.1757 Multia Kalle $. 23.7.17S8 M1,1ltla Eva s. 26.9. 1760 Lahomäki Esaias s.18.7. 1762. Lahomäki T1.1omas s. 5.1.1765 Lahomäki (Kat10 tarkemmin Es.iias Has~in suku) 10. (X:11 Kalle Tuomaanpoika, 5 . 24.1. 1733, :pso, Maria Arvidintr. seuraava isäntäpariskunta 11. (XII Aaro Tuomaanpoika s. 8.7. 1742, sai perinnöksi Norolan talon, pso Kaisa Matintytärs s. 28.11.1746 Keuruun Lahomäessä :k. l.1.1!113 Norola,ssa. Aaro hukkui 16.5. 1780 ja Kaisa vihittiin uudel leen 27.5.1781 pso Mikko Yrjönpoika Honkalan torpasta Ii:. 60 \11.Jotlaana 21.6.1815. Ktso Norolan sukutaulu. Aaro Tuomaan poika on Emi l Hassin äidin esi -isä.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=