Jäm­sän Has­sin suku­puun run­koon on mer­kit­ty Maria Has­sin, Has­sin talon peri­jän ja Emil Has­sin ensim­mäi­sen vai­mon, esi-isät 1400 luvul­ta asti. Sii­tä näky­vät myös Emil Has­sin (ent. Pel­to­nen ja Gran­berg) ja Maria Has­sin yhtei­set esi-isät. Puun leh­väs­töön on pääs­syt Emil Has­sin jäl­ki­kas­vu: Emi­lin kuusi las­ta Maria Has­sin kans­sa ja vii­si las­ta Mai­ja os Norrgår­din kans­sa sekä laa­ti­jan tie­dos­sa olleet jäl­ke­läi­set. Nuo­rim­mat ovat syn­ty­neet vuon­na 2021.

Suku­puun on laa­ti­nut Simo Has­si elo­kuus­sa 2021.
Mikä­li sinun paik­ka­si on suku­puus­sa, voit tila­ta sukupuun 

täl­lä lomakkeella