Kala-Kal­le Vaasasta

Kal­le Lorenz opis­ke­lee kalastuksenohjaajaksi


Kal­le Lorenz on 20-vuo­tias vaa­sa­lais­poi­ka, joka opis­ke­lee Kala­ta­lou­den perus­tut­kin­toa Kemis­sä. Kal­le ker­too aina tykän­neen­sä kalas­ta­mi­ses­ta. Kiin­nos­tus alan työ­teh­tä­vis­tä vei vuon­na 2020 opis­ke­le­maan kak­sois­tut­kin­toa ammat­tio­pis­to Lap­pi­aan. Kalas­tuk­se­noh­jaa­jan opin­to­jen rin­nal­la kul­kee myös lukio.

Kal­le ker­too, että opis­ke­lu on muka­vaa, ala kiin­nos­taa ja kou­lus­sa on ren­to tun­nel­ma. Tule­vai­suu­des­sa kiin­nos­taa mah­dol­li­nen jat­ko-opis­ke­lu tai ehkä oma yri­tys. Ensi kui­ten­kin opin­not val­miik­si ja työ­ko­ke­mus­ta.  Kal­le suo­sit­te­lee kala­ta­lou­den opin­to­ja muil­le­kin kalas­tuk­ses­ta kiinnostuneille.

Kal­len äiti, Kat­ri Lorenz on Mar­jat­ta Ziegle­rin tytär. Mar­jat­ta on Emil ja Maria Has­sin nuo­rim­man lap­sen Alli Rei­ni­län tytär.

Kal­le on ker­to­nut opis­ke­lus­taan Far­mi-leh­des­sä nume­ros­sa 5/2022.