Mia val­mis­tui muotoilijaksi

Mia Lorenz val­mis­tui muo­toi­li­jak­si LAB-ammat­ti­kor­kea­kou­lun puet­ta­van muo­toi­lun linjalta

Lah­den muo­toi­luins­ti­tuu­tin muo­tio­sas­ton kevät­näy­tök­ses­sä koh­ta­si­vat juu­ri muo­toi­li­jak­si val­mis­tu­nut Mia Lorenz, Lot­ta Has­si ja Tet­ta Kannel. 

Juh­la­hu­mus­sa koh­ta­si­vat vähän yllät­täen Emil Has­sin jäl­ke­läis­ten kol­men suku­haa­ran edus­ta­jat: Allin tyt­tä­ren­tyt­tä­ren­ty­tär, Yrjön pojan­ty­tär ja Ant­ti Has­sin les­ki. Ant­ti oli Lah­den muo­toi­luins­ti­tuu­tin legen­daa­ri­nen reh­to­ri, jon­ka ansiois­ta kou­lu nousi yhdek­si Suo­men joh­ta­vis­ta alan oppilaitoksista.

Myös Tet­ta on ollut opet­ta­ja­na Lah­des­sa muotiosastolla.

Nykyi­sin muo­toi­luins­ti­tuut­ti on osa LAB ammattikorkeakoulua.

Lot­ta, Mia, Tetta

Mia lop­pu­työ on nimel­tään: Tai­te, neliös­tä tai­tet­tu vaa­te. Hän sai sii­tä kor­keim­man arvo­sa­nan.

“Opin­näy­te­työ­ni tavoit­tee­na oli tut­kia, mitä mah­dol­li­suuk­sia ori­ga­mi voi tuo­da vaa­te­tusa­lal­le ja voi­ko tai­te­tus­ta vaat­tees­ta kehit­tää tai­te­kaa­van.”

“Mer­kit­tä­väm­mäk­si löy­dök­sek­si tut­ki­muk­ses­sa­ni koen, miten eri­lai­sia vaa­te­kap­pa­lei­ta saa aikai­sek­si pel­käs­tään tait­ta­mal­la ja miten luon­te­vas­ti tai­te­tun vaat­teen kon­sep­ti tai­puu nollahukkavaatesuunnittelumenetelmäksi.”

Link­ki Mian lopputyöhön Näy­tök­ses­tä
Mian suun­nit­te­le­mia pukuja