Suku­ta­paa­mi­sen sei­nä­ju­lis­teet 2021

Suku­ta­paa­mi­ses­sa 21.8.2021 jul­kais­tiin Ant­ti Has­sin kir­ja Jäm­sän Has­sin­ky­län his­to­ri­aa. Sei­nä­ju­lis­teet on laa­dit­tu kir­jan perus­teel­la ja ker­to­vat Has­sin­ky­län ja Has­sin talon his­to­ri­aa erä­kau­del­ta 1900-luvun alkuun.

Erä­maa­val­tauk­sia ja Has­sin varhaishistoriaa

1500-luku, erä­kausi päät­tyy, Kus­taa Vaa­san aika, nuijasota

1600-luku, yhtä­mit­tai­sia sotia ja katovuosia

1700-luku, Suu­ri Poh­jan sota, Iso­vi­ha, Uuden­kau­pun­gin rau­has­ta 300 vuotta

Has­sin isän­nät 1800-luvul­ta lähtien

Has­sin kansakoulu